Förvaltningsspråk

Strukturtyp: Studieperiod
Kod: TLS4209
Typ: Obligatorisk
Standard: YH
Omfattning: 2.0 sp
Ansvarig lärare: ne
Undervisningsspråk: Svenska

Studies förverkliganden, planerad läsår och termin

Undervisningsplan  Termin  Omfattning  Start av termin  Slut av termin
T-LT-2009   2-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   2-K   2.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   4-S   2.0        
T-LT-2011   2-K   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   2-K   2.0        
T-LT-2012V   2-S   2.0        
T-LT-2013   3-S   2.0        
LT-2014   3-S   2.0        
LT-2014V   3-S   2.0        
LT-2015   3-S   2.0        

Inlärningsmål

Studerande bör förstå och känna till det språk som används inom justitieförvaltningen och kunna använda det i olika praktiska situationer.

Studeranden förstär språkets betydelse inom förvaltningen och kundbetjäningen och kan självständigt söka de centrala orden, begreppen och uttrycken som behövs på det andra inhemska språket

Studerandes arbetsmängd

Total arbetstid för den studerande 52 h, varav närundervisning26 h och självständigt arbete 24 h

Föregående studier / Rekommenderade valfria studier

Inga obligatoriska förkunskaper.

Läroinnehåll

Förvaltningsspråket som används vid olika förfaranden inom justitieförvaltningen, t.ex. vid domstolar, utsökning, rättshjälpsbyråerna mm.

Kommunikation inom kundbetjäning.

Läromedel

Gällande lagstiftning
Delvis samma litteratur som används I de övriga kurserna inom justitieförvaltningsprogrammet

Undervisningsform / Undervisningsmetoder

Föreläsningar, projektarbeten, övningar, grupparbeten och presentationer samt självstudier

Värderingskriterier

- käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti erilaisissa hallinnon viestintä tilanteissa

3:
-Opiskelija käyttää johdonmukaisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä kirjallisessa ja suullisessa hallinnon viestinnässä

1:
- Opiskelija käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä erilaisissa hallinnon viestintätilanteissa.

Värderingsmetoder

Utvärdering av övningar, projektarbeten och presentationer samt projektarbete. Numerisk utvärdering (0-5).

Projektarbetet utgör 70 % av vitsordet.

Tillbaka