Marknadskommunikation och kundbetjäning

Strukturtyp: Studieperiod
Kod: TLA0205
Typ: Obligatorisk
Standard: YH
Omfattning: 3.0 sp
Ansvarig lärare: im
Lärarteam: Malin, Timo
Undervisningsspråk: Svenska

Studies förverkliganden, planerad läsår och termin

Undervisningsplan  Termin  Omfattning  Start av termin  Slut av termin
T-LT-2009   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2009V   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2010   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010V   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2011   1-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011V   1-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2012   1-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   1-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2013   1-K   3.0        
LT-2014   1-K   3.0        

Inlärningsmål

Studeranden förstår vikten av marknadskommunikation och kundbetjäning för företagets framgång.

Studerandes arbetsmängd

Totalt antal arbetstimmar: 81
- varav närstudier: 39 h
- varav självstudier: 42 h

Föregående studier / Rekommenderade valfria studier

Asiakassuuntainen markkinointi

Läroinnehåll

Säljarens och kundbetjäningens uppgifter och roller, utveckling av kundbetjäning, säljfrämjande åtgärder, PR och reklam.

Läromedel

Thorborg, S. 2011. Försäljning och säljledning. Malmö. Liber. Annat av läraren anvisat material

Undervisningsform / Undervisningsmetoder

Föreläsningar och projektarbete.

Värderingskriterier

1 Studerande förstår grunderna i marknadskommunikation och kundbetjäning
3 Studerande har en god förståelse för grunderna i marknadskommunikation och kundbetjäning och kan tillämpa sina kunskaper i praktiken
5 Studerande har en utmärkt förståelse för grunderna i marknadskommunikation och kundbetjäning och kan på ett utmärkt sätt tillämpa sina kunskaper i praktiken

Värderingsmetoder

Numerisk (0-5). Aktivt deltagande (30 %), tentamen (35 %), projektarbete (35 %).

Tillbaka