PERUS- JA AMMATILLISET OPINNOT

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: TLTX0000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 95.0 op
Vastuuopettaja: is
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Perus- ja ammattiopinnot ovat kaikille opiskelijoille samat ja kaikille pakollisia. Tavoitteena on, että opiskelijan osaaminen ja taidot kehittyvät tasoltaan vuosi vuodelta noviisista ammattilaiseen.

Opinnot kehittävät sekä opiskelijan ammatillisia kompetensseja että työelämän yleiskompetensseja

Sisältö

Perus- ja ammattiopinnot on jaettu osaamisteemoihin:
- Opiskeluvalmiudet
- Yrittäjyys
- Liiketoimintaosaaminen
- Tutkimus ja menetelmät

-Opinnot kehittävät sen lisäksi seuraavia työelämän yleiskompetensseja:
- Itsensä kehittäminen
- Eettinen osaaminen
- Kehittämistoiminnan osaaminen
- Organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
- Kansainvälisyysosaaminen

Takaisin