Liiketoimintaosaaminen I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP3001
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 26.0 op
Vastuuopettaja: i
Opettajatiimi: Lehtimäki, Harri ; Waltermann, Marianne ; Hautamäki, Timo ; Berglund, Anna-Lena
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012V   1-S   8.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   2-S   10.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Ymmärtää, mistä osa-alueista liiketoimintaosaaminen rakentuu. Hallitsee liiketoimintaosaamisen ydinalueiden perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
Opintojaksot:
TLA0305 Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö 6 op
TLA0101 Logistiikka 3 op
TLTP0301 Englanti I 2 op
TLTP0302 Englanti II 3 op
TLP0312A Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen (osa A) 2 op
TLA0304 Työoikeus, palkkahallinto ja -kirjanpito 3 op
TLTP0314 Ruotsi II 4 op
TLP0502 Finanssimatematiikka 3 op

Takaisin