Opiskeluvalmiudet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP1000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 18.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Launonen, Tarja ; Berglund, Anna-Lena ; Waltermann, Marianne
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012   1-S   6.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012   1-K   9.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   2-S   3.0        
T-LT-2012V   1-S   11.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   2-K   4.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oppimisympäristöön, hallitsee tiedonhaun ja osaa käyttää tietokonetta opiskeluvälineenä. Hän ymmärtää kansantalouden ja viestinnän merkityksen liike-elämässa ja hallitsee liikeviestinnän perusteet.
Opintojaksot:
Opinnot ja tiedonhaku
Tietokone opiskeluvälineenä
Tiedottava viestintä
Valinnainen vieras kieli
Liike-elämän englanti I (osa A)
Työvälineohjelmat
Kansantalous

Takaisin