Englanti II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0302
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: i
Opettajatiimi: Auranen, Päivi ; Harald, Camilla
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012V   2-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy englannin kielen ammatilliseen kielenkäyttöön. Tavoitteena on kehittää kirjallista ja suullista taitoa työelämää varten. Opiskelija oppii ammattisanastoa. Opiskelijalla on mahdollisuus parantaa myös peruskielitaitoaan.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta 26 työjärjestyksessä ja 28 itsenäistä opiskelua

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lukiopohja, tasokoe tai valmentava englannin kurssi.

Sisältö

Ammattikieli ja sanasto. Lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuunteleminen. Yleisimmät suulliset ja kirjalliset kielenkäyttötilanteet.

Opiskelumateriaali

Ohjaajan kurssilla ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tekstien lukemista, dokumenttien tuottamista, suullisia tehtäviä, ryhmätyöskentelyä, luentoja, harjoituksia, itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi (0-5).
1= Opiskelija ymmärtää tekstin/keskustelun pääasiat ja pyrkii osallistumaan. Opiskelija osaa alansa keskeistä sanastoa.
3= Opiskelija ymmärtää ja tuottaa oman alansa tekstiä tai keskustelua vaikka ei vielä täysin sujuvasti. Opiskelija tuntee alansa sanastoa.
5=Opiskelija kommunikoi sujuvasti ja omaa laajan sanavaraston sekä yleisesti että erikoisalallaan. Opiskelija pyrkii jatkuvasti kehittämään taitojaan.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen ja aktiivisuus, tehtävät ja tentti.

Takaisin