Saksa 1 (A1)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0132
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: a
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012   1-K   4.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   2-K   4.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tavoitteena on saksan yleiskielen perusrakenteiden ja liike-elämän ammatillisissa tilanteissa tarvittavan peruskielen oppimine

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 108h; lähiopetus 52h, itsenäinen opiskelu 56h,

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Ääntäminen, yleiskielen perussanastoa ja rakenteita, arkielämän tilanteet, matkustaminen, messut, työelämän tilanteet.

Opiskelumateriaali

Kauppi - Simon: Fahrplan (Tekstit ja sanastot). Kustannusosakeyhtiö Tammi. Vammala.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelu, oppisisältöihin liittyvät suulliset ja kirjalliset harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt, kotitehtävät.

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskelija osaa käyttää kieltä tyydyttävästi sekä suullisesti että kirjallisesti.
Taitotaso 3: Opiskelija osaa käyttää kieltä hyvin suullisesti ja kirjallisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa.
Taitotaso 5: Opiskelija osaa käyttää kieltä erinomaisesti suullisesti ja kirjallisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa vaativammalla tasolla

Arviointimenetelmät

Osallistuminen lähiopetukseen, tehtävät, kirjalliset ja suulliset testit. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin