Suuntaava valinnainen moduuli

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS9000
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: ne
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   4-S   15.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2009V   4-S   15.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010   2-K   5.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010   3-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010   3-K   7.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2010V   2-S   10.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010V   2-K   4.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   3-S   1.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010V   2-S   7.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010V   2-K   2.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010V   3-K   6.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   2-K   1.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   3-S   9.0        
T-LT-2011   3-K   5.0        
T-LT-2011   2-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   3-S   3.0        
T-LT-2011   3-K   7.0        
T-LT-2012   2-K   1.0        
T-LT-2012   3-S   9.0        
T-LT-2012   3-K   5.0        
T-LT-2012   2-K   5.0        
T-LT-2012   3-S   3.0        
T-LT-2012   3-K   7.0        
T-LT-2012V   2-S   1.0        
T-LT-2012V   2-K   6.0        
T-LT-2012V   3-K   8.0        
T-LT-2013   4-S   15.0        
LT-2014   4-S   15.0        
LT-2015   4-S   15.0        
LT-2016   4-S   15.0        
LT-2017   4-S   15.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi valita suuntaavan valinnaisen moduulin oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Kolmanneksi suuntaavaksi moduuliksi voidaan valita esimerkiksi muu suuntaava moduuli tai ulkomaan vaihdon aikaiset opinnot.

Takaisin