Hallinto-oikeus

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS4500
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: la
Opettajatiimi: Hartman, Tuula ; Höglund, Mayvor ; Waltermann, Marianne
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeusjärjestelmän julkisoikeuden, hallinnon ja EU-oikeuden alalta. Hän hallitsee keskeisest oikeusperiaatteet ja normit sekä julkisen vallan ja Eu-oikeuden keskeiset käsitteet, viranomaistoiminnan, toimivallan jaon Opiskelija osaa menettelysäännöt ja oikeussuojamekanismit.

Sisältö

Kurssit:
TLS4501 Hallinto-oikeus
TLS4504 Julkisoikeus
TLS4503 Eurooppaoikeus
TLS4209 Förvaltningsrpåk
TLS4302 Virkamiesoikeus/Tjänstemannarätt

Takaisin