Yksityisoikeus

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS4400
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: la
Opettajatiimi: Hartman, Tuula ; Nyström, Marjo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää säännökset, jotka sääntelevät perhe- ja perintö- ja sopimusoikeutta. Hän hallitsee alan menettelysäännökset. Opiskelija osaa laatia perhe-ja perintöoikeuden, yksityis-ja sopimusoikeuden alaan kuuluvia asiakirjoja.

Sisältö

Kurssit:
TLS4401 Yksityisoikeuden perusteet
TLS4402 Sopimusoikeus
TLS4403 Perhe- ja perintöoikeus
TLS4404 Kiinteistöoikeus

Takaisin