Prosessioikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4207
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: la
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012   3-S   3.0        
T-LT-2012V   3-S   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan tuomioistuinlaitoksen toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 40 h, oikeustapausharjoitus 10 h, oikeudenkäynnin seuraaminen ja raportin laatiminen 10 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 30 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet

Sisältö

Keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Oikeudenkäynnin eteneminen

Opiskelumateriaali

Kemppinen, Seppo: Oikeudenkäynnin käsikirja
Voimassaoleva lainsäädäntö
Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, oikeustapausharjoitus, itsenäinen opiskelu.
Opiskelija seuraa oikeudenkäynnin ja laatii siitä raportin

Arviointikriteerit

S opiskelija on osallistunut oikeustapausharjoitukseen roolissaan ja seurannut oikeudenkäyntiä ja laatinut siitä raportin

Arviointimenetelmät

Oikeustapausharjoitus ja raportti ja aktiivinen osallistuminen

Takaisin