Rikos- ja prosessioikeus sekä ulosotto - Straff- och processrätt samt utsökning

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS4200
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: la
Opettajatiimi: Hartman, Tuula ; Höglund, Mayvor ; Nyström, Marjo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kuinka oikeusjärjestelmämme toimii. Hän hallitsee rikos- ja riita-asian sekä ulosottoasian käsittely- ja menttelysäännökset. Opiskelija osaa etsiä tarvittavaa tietoa ja tuntee kuinka eri riita- ja rikosprosessi sekä ulosotto menettelynä etenevät ja miten oikeussuojamekanismit toimivat.
Kurssit:
TLS4203 Tietosuoja ja tietoturvallisuus
TLS4210 Straff- och prosessrätt- Rikos ja prosessioikeus
TLS4208 Ulosotto
TLS4211 Käytännön kurssit

Sisältö

Kurssit:
TLS4203 Tietosuoja ja tietoturvallisuus
TLS4210 Straff- och prosessrätt- Rikos ja prosessioikeus
TLS4208 Ulosotto
TLS4211 Käytännön kurssit

Takaisin