Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4000
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 45.0 op
Vastuuopettaja: la
Opettajatiimi: Hartman, Tuula ; Nyström, Marjo ; Backman, Maj-Lis
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on että opiskelija tuntee ja ymmärtää oikeushallinon eri osaalueet ja pystyy soveltaa osaamistansa.

Takaisin