Suuntaava valinnainen moduuli

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3500
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: is
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2012V   2-S   3.0        
T-LT-2012V   2-K   5.0        
T-LT-2012V   3-S   7.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi valita suuntaavan valinnaisen moduulin oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Neljänneksi moduuliksi voidaan valita esimerkiksi muu suuntaava moduuli tai ulkomaan vaihdon aikaiset opinnot

Takaisin