Palkkahallinto käytännössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3309
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009V   3-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   3-S   5.0        
T-LT-2011V   2-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   3-S   5.0        
T-LT-2012V   3-S   5.0        
T-LT-2013   3-S   2.0        
T-LT-2013   3-K   3.0        
LT-2014   3-S   2.0        
LT-2014   3-K   3.0        
LT-2014V   3-S   2.0        
LT-2014V   3-K   3.0        
LT-2015   3-S   2.0        
LT-2015   3-K   3.0        
LT-2016   3-S   2.0        
LT-2016   3-K   3.0        
LT-2016V   3-S   2.0        
LT-2016V   3-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää palkkahallintoon ja palkkakirjanpitoon liittyviä valmiuksiaan. Opiskelijalla osaa huomioida työehtosopimuksen säännöt. Opiskelijalla on käytännön valmiudet hoitaa palkkahallinto ja palkkakirjanpito atk:lla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työoikeus, palkkahallinto ja palkkakirjanpito

Sisältö

Henkilörekisterin ylläpito, palkkojen laskenta ja maksaminen, palkkasivukulut ja palkkakirjanpito. Työehtosopimukset. Erilaiset työsuhteet.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Syvänperä, O. & Turunen, L. (Uusin painos) Palkkavuosi. Helsinki. Edita.,
Työehtosopimus,
Verohallinnon ohjeet ja muut tiedotteet
Lomakkeet ja hakemukset

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset ja ongelmaperusteinen oppiminen. Tiedon haku ja tulkinta.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Yksilölliset työnäytteet (50%).
Atk-tentti (50%).
Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin