Taloushallinnon projektityö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3308
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Ylinen, Mika
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009   3-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2009V   3-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009V   3-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2010   3-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2010   3-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011   3-S   2.0        
T-LT-2011   3-K   3.0        
T-LT-2011V   3-K   5.0        
T-LT-2012   3-S   2.0        
T-LT-2012   3-K   3.0        
T-LT-2012V   3-S   2.0        
T-LT-2012V   3-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä taloushallinnon ajankohtaisen tutkimushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tuntee tutkimusprosessin ja sen vaiheet sekä hyvän tutkimuksen kriteerit. Opiskelija osaa raportoida tutkimustulokset selkeästi.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 5 x 27 h = noin 135 h
Luennot ja ohjatut harjoitukset: 65 h
Itseopiskelu: tutkimusanalyysien laadinta: 30 h
Itseopiskelu: soveltavat harjoitukset: 10 h
Itseopiskelu: teoriakirjallisuuden lukeminen ja laajempi harjoitustyö: 30 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Opiskelija toteuttaa ryhmässä toimien käytännön tutkimushankkeen hyödyntäen kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä.

Opiskelumateriaali

Luennoitsija ilmoittaa opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektiopiskelu, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, raportin kirjoittaminen, prosessikirjoittaminen.

Arviointikriteerit

1 opiskelija ymmärtää laskentatoimen tutkimuksen perusteita
3 opiskelija ymmärtää hyvin laskentatoimen tutkimuksen perusteita ja osaa soveltaa niitä monelta osin
5 opiskelija ymmärtää erinomaisesti laskentatoimen tutkimuksen perusteita ja osaa soveltaa niitä käytännössä erittäin hyvin

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5). Projektityön suorittaminen, projektiraportti, harjoitukset.

Takaisin