Taloushallinnon erityisalueet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS3300
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Ylinen, Mika ; Niittykoski, Jukka ; Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Ymmärtää muiden taloushallinnon erityisalueiden merkityksen osana liiketoimintaa. Hallitsee kokonaisvaltaisen ajattelun taloushallinnossa. Osaa konsernitilinpäätöksen laadinnan ja rahoitussuunnittelun, palkanlaskennan soveltuvine lainkohtineen ja taloushallinnon ajankohtaiskysymysten ja tutkimuksen perusteet.
Kurssit:
TLS3307 Konsernin tilinpäätös ja rahoitus 5 op
TLS3308 Taloushallinnon projektityö 5 op
TLS3309 Palkkahallinto käytännössä 5 op

Takaisin