Sisäinen laskentatoimi

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS3200
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Ylinen, Mika ; Niittykoski, Jukka ; Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Ymmärtää sisäisen laskentatoimen merkityksen liiketoiminnassa. Hallitsee organisaation toiminnanohjauksen, yrityksen analysoinnin ja operatiivisen laskentatoimen ydinalueet. Osaa soveltaa taloushallinnon tietojärjestelmiä yrityksen sisäisiin tarpeisiin.
Kurssit:
TLS3205 Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset 5 op
TLS3206 Yrityksen analysointi 5 op
TLS3207 Johdon laskentatoimi 5 op

Takaisin