Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3105
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   3-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2009V   3-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010   3-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011   3-S   5.0        
T-LT-2011V   3-S   5.0        
T-LT-2012   3-S   5.0        
T-LT-2012V   3-S   5.0        
T-LT-2013   3-S   3.0        
T-LT-2013   3-K   2.0        
LT-2014   3-S   3.0        
LT-2014   3-K   2.0        
LT-2014V   3-S   3.0        
LT-2014V   3-K   2.0        
LT-2015   3-S   3.0        
LT-2015   3-K   2.0        
LT-2016   3-S   3.0        
LT-2016   3-K   2.0        
LT-2016V   3-S   3.0        
LT-2016V   3-K   2.0        
LT-2017   3-S   3.0        
LT-2017   3-K   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja sisäistää elinkeinotulon verotuksen sekä osaa suunnitella ja toteuttaa eri aloilla toimivien yritysten tilinpäätöksiä yritys- ja muu verolainsäädäntö huomioonottaen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h, mistä:
- ohjattua opetusta: 52 h
- itsenäistä opiskelua: 83 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö

Sisältö

Välittömän verotuksen vaiheet ja tuloverojärjestelmän rakenne, eri yritysmuodot verovelvollisina, elinkeinotoiminnan verotus, veronhuojennuslainsäädäntö, kiinteistöyhtiöiden verotus, maatilatalouden verotus, tilinpäätössuunnittelu.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, S. Uusin painos. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Helsinki. Oy Edita Ab.
- Opintojakson alkaessa ilmoitettava lainsäädäntöaineisto ja muu oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin