Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3102
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-K   5.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2009V   2-K   5.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010   2-K   5.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011   2-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2011V   2-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012   2-K   5.0        
T-LT-2012V   2-K   5.0        
T-LT-2013   2-K   5.0        
LT-2014   2-K   5.0        
LT-2014V   2-K   5.0        
LT-2015   2-K   5.0        
LT-2016   2-K   5.0        
LT-2016V   2-K   5.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksissä tilanteeseen parhaitten soveltuvan ratkaisun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h, mistä:
- ohjattua opetusta: 52 h
- itsenäistä opiskelua: 83 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Vaihto-omaisuuden arvostus ja tuloutusperiaatteet, suunnitelman mukaiset poistot ja poistoerot, varaukset, arvonkorotukset, erityisrahoitus ja arvonlisäverotuksen erityiskysymykset, mm. kansainväliseen tavarakauppaan liittyvän arvonlisäverotuksen perusteet.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, S. Uusin painos. Kehittyvä kirjanpitotaito. Helsinki. Oy Edita Ab.
- Tomperi, S. Uusin painos. Kehittyvä kirjanpitotaito – harjoituskirja. Helsinki. Oy Edita Ab.
- Opintojakson alussa ilmoitettava lainsäädäntöaineisto ja muu oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).

Takaisin