Laskentatoimen ja verotuksen erityiskysymyksiä

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS3100
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Niittykoski, Jukka ; Ylinen, Mika ; Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja sisäistää eri yritysmuotojen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.
Opiskelija osaa valita yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksissä tilanteeseen parhaitten soveltuvan ratkaisun.
Opiskelija ymmärtää ja sisäistää elinkeinotulon verotuksen sekä osaa suunnitella ja toteuttaa eri aloilla toimivien yritysten tilinpäätöksiä yritys- ja muu verolainsäädäntö huomioonottaen.
Kurssit:
TLS3104 Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
TLS3102 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä 5 op
TLS3105 Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 5 op

Takaisin