Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLS3000
Taso: AMK
Laajuus: 45.0 op
Vastuuopettaja: ka
Opettajatiimi: Ylinen, Mika
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu laaja-alainen tietämys sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen alueelta ja hän osaa soveltaa tietoja käytäntöön. Opiskelija pystyy järjestelmällisellä tavalla tuottamaan ja analysoimaan erilaista laskentainformaatiota sekä yritysten ulkoiseen raportointiin että sisäiseen päätöksentekoon.

Takaisin