SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT, valitaan 45 op

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: TLS0000
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 45.0 op
Vastuuopettaja: is
Opettajatiimi: Skåtar, Kim ; Pommelin-Andrejeff, Leena ; Hartman, Tuula ; Ylinen, Mika
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija syventää osaamistaan ja erikoistuu. Suuntautumisvaihtoehdot ovat:
- Markkinointi
- Kansainvälinen kauppa
- Taloushallinto
- Oikeushallinto

Valinta tehdään ensimmäsien vuoden keväällä ja opinnot alkavat seuraavana syksynä. Ryhmän minimikoko on 10 opiskelijaa. Opiskelija voi myös suorittaa yrittäjyyden opinntoja yksikön Business Factoryssa.

Takaisin