Finanssimatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0502
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: ko
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   2-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2009V   2-S   3.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010   2-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2010V   2-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011   2-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2011V   2-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012   2-S   3.0        
T-LT-2012V   2-S   3.0        
T-LT-2013   2-S   3.0        
T-LT-2013V   1-K   3.0        
LT-2014   2-S   3.0        
LT-2014V   1-K   3.0        
LT-2015V   1-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee koronkorkolaskut, luottolaskut ja investointilaskelmat taloustieteen ongelmissa sekä perusteet arvopapereista

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h, josta virtuaaliopetusta 40 h ja itsenäistä työskentelyä 41 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Talousmatematiikan perusteet

Sisältö

koronkorko, luottolaskut, investointilaskelmat, arvopaperit

Opiskelumateriaali

- Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

5: Osaa käyttää finanssimatematiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle finanssimatematiikan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä sekä keskustella rajatun kohderyhmän kanssa finanssimatematiikan asioista ja ilmiöistä.
3: Osaa käyttää finanssimatematiikan keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää finanssimatematiikan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Osaa keskustella rajatun kohderyhmän kanssa finanssimatematiikan keskeisimmistä asioista sekä tuottaa kirjallista ja suullista tilastotieteen perustietoa.
1: Tunnistaa ja ymmärtää finanssimatematiikan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Osaa dokumentoida finanssimatematiikan keskeisiä ilmiöitä ja kommunikoida finanssimatematiikan keskeisistä asioista.

Arviointimenetelmät

Tentti (80%) ja laskuharjoitusten (20%) suorittaminen. Numeerinen arviointi 1-5.

Takaisin