Työvälineohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0403
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Haapasaari, Liisa ; Wahlman, Erik
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-K   5.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2009V   1-K   5.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2010   1-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-S   5.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2011   1-S   5.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-K   5.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2012   1-K   5.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2012V   1-S   5.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2013   1-S   5.0        
LT-2014   1-S   5.0        
LT-2015   1-S   5.0        
LT-2016   1-S   5.0        

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija työvälineohjelmien käyttöön. Työvälineohjelmilla tarkoitetaan MS Office –paketin ohjelmia: Word, PowerPoint ja Excel.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tekstinkäsittelyyn (Word), taulukkolaskentaan (Excel) ja esitysgrafiikan (PowerPoint) tuottamiseen.

Tekstinkäsittelyn opetuksessa painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, kuten automaattisia luetteloita ja numerointeja.

Esitysgrafiikassa painotetaan dian perustyylin ja sisällön muokkaamista sekä esitysmallien laatimista. Lisäksi tutustutaan piirtotyökaluihin ja animaatioihin.

Taulukkolaskennan opetuksessa painotetaan kaavojen laatimista ja kaavoissa käytettäviä soluviittauksia sekä funktioita. Lisäksi käsitellään laskenta-arkkeja sekä laaditaan kaavioita.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja osatentit.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien edistyneitä ominaisuuksia ja osaa ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.

3 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön ja tavallisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen.

1 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt. Numeerinen arviointi skaalalla 0-5.

Takaisin