Tietoverkon käyttö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0402
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: us
Opettajatiimi: Salonen, Klaus ; Wahlman, Erik ; Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-K   3.0   2010-01-04   2010-06-18  
T-LT-2010   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2010V   1-K   3.0   2011-01-05   2011-06-17  
T-LT-2011   1-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2011V   1-S   3.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-K   3.0   2012-01-09   2012-06-18  
T-LT-2012   1-S   3.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-K   3.0   2013-01-05   2013-06-18  
T-LT-2013   1-K   3.0        
LT-2014   1-K   3.0        
LT-2015   1-K   3.0        
LT-2016   1-K   3.0        
LT-2017   1-K   3.0        

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietoverkkojen käyttöön opiskelun tukena.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h työjärjestyksessä olevaa opiskelua ja itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietokoneen käytön perusteita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään Internetin käyttöön käymällä läpi yleistä nettiin liittyvää tietoutta kuten tekijänoikeudet ja hyödylliset palvelut. Lisäksi harjoitellaan kuvankäsittelyn perusteitat ja perehdytään www-sivuston tekemiseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa

5 käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa.

3 käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat.

1 tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset sekä tuotetut www-sivut ja muut harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5). Harjoitukset 50% ja harjoitustyö 50%.

Takaisin