Tietokone opiskeluvälineenä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0401
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: a
Opettajatiimi: Haapasaari, Liisa ; Wahlman, Erik
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
T-LT-2009   1-S   2.0   2009-08-24   2009-12-19  
T-LT-2010   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2010V   1-S   2.0   2010-08-24   2010-12-18  
T-LT-2011   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2011V   1-S   2.0   2011-08-22   2011-12-23  
T-LT-2012   1-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  
T-LT-2012V   1-S   2.0   2012-08-24   2012-12-18  

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija koulun ICT-palvelujen käyttöön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä noin 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 26 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 28 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulun ICT-ympäristön käyttöön. Tähän kuuluvat mm. sähköposti, verkon levyasemat, Winha, Moodle ja/tai WebCT. Näiden lisäksi käydään läpi tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan perusteita.

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - Opiskelija osaa tuottaa tyylikkäitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
3 - Opiskelija osaa tuottaa selkeitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
1 - Opiskelija osaa tuottaa muotoilemattomia dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.

Arviointimenetelmät

Tentti 50% ja harjoitukset 50%.

Takaisin