Developing Social Service Work

Structure Type: Course
Code: SSAS0214
Type: Elective
Level: Bachelor
Credits: 2.0 points
Responsible Teacher: Bragge, Aira
Language of Instruction: Finnish

Course Implementations, Planned Year of Study and Semester

Curriculum  Semester  Credits  Start of Semester  End of Semester
S-SA-2010   3 spring   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
S-SA-2010V   3 spring   2.0   2013-01-05   2013-06-18  
S-SA-2011   3 spring   2.0        
S-SA-2012   3 spring   2.0        
S-SA-2012V   3 spring   2.0        
S-SA-2013   3 spring   2.0        
SA-2014   3 spring   2.0        
SA-2014V   3 spring   2.0        
SA-2015   3 spring   2.0        
SA-2016   3 spring   2.0        

Learning Outcomes

The student acquaints himself with the methods of social service work and peer evaluation. The student understands the meaning of evaluation in developing social service work. The student knows how to use the information that is emerged in the customer work of social services as a method of developing the work.

Student's Workload

The assesment of student's own learning 1 h is included in contact lessons.

Contents

Actor originated development, evaluation plan, methods of self and peer evaluation in social service work.

Recommended or Required Reading

Auranen Johanna, Hakalisto Arja, Hiltunen-Toura Maarit, Hämäläinen-Abdessamad Maija, Kaski Päivi, Myllärinen Tarja, Sipilä Anita, Sutela Riikka & Väisänen Raija 2005. Arviointi osana sosiaalialan kehittämistä. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 1:2005.
Colin, Robson 2001. Käytännön arvioinnin perusteet: opas evaluaation tekijöille ja tilaajille. Tampere.
Seppänen-Järvelä, Riitta 1999. Luottamus prosessiin. Kehittämistyön luonne sosiaali- ja terveysalalla. STAKES. Tutkimuksia 104. Seppänen-Järvelä, Riitta & Vataja Katri (toim.) 2009. Työyhteisö uusille urille: kehittäminen osaksi arjen työtä. Juva.
Toikko, Timo 2012. Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat. Tampere.
Material given by the teacher.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lectures, functional methods, discussions, independent study

Assessment Criteria

Grade K5: The student plans, evaluates, justifies and develops his own operations (in social service work). The student knows how to combine theory and practice (to form an entity). The student knows how to make new methods from the basis of need for development (in social service work).
Grade H3-H4: The student analyzes his own operations (reflection, SWOT), also critically. The student knows how to compare the methods of self and peer evaluation in social service work (advantages and disadvantages). The student knows how to use (apply) the information that is emerged in the customer work of social services as a method of developing the work.
Grade: T1-T2: The student is familiar with methods of self and peer evaluation in social service work. The student understands the meaning of evaluation in developing the social service work.

Back