Yritysklinikka

Roolit ja tehtävät

Toimeksiantaja – Kehittämistarve

 • Yritykset sekä muut organisaatiot ovat toimeksiantajia
 • Kehittämistarve rajataan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa
 • Opiskelijoiden ja opettajan tapaaminen
 • Projektiin tarvittavien tietojen toimittaminen opiskelijoille
 • Tulosten esitystilaisuuteen osallistuminen
 • Palautteen antaminen projektista
 • Osallistumismaksu toimeksiannon sisällön ja laajuuden mukaan

Opiskelija – Toteuttaa

 • Ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja
 • Projektit toteutetaan opintojakson harjoitustyönä, vapaavalintaisina opintoina tai projektiopintoina
 • Työstä saa opintopisteitä
 • Opiskelija valitsee toimeksiannon, jonka haluaa tehdä
 • Työn toteutus sopimuksen ja opintojakson mukaan
 • Projektisuunnitelman tekeminen
 • Toimeksiantajan tapaaminen
 • Yhteydenpito toimeksiantajan kanssa
 • Työn toteutus
 • Tulosten esittämistilaisuus toimeksiantajalle
 • Itsearviointi ja palaute

Opetushenkilöstö – Ohjaa

 • Ammattikorkeakoulun opettajat ohjaavat opiskelijoita toimeksiantojen toteutuksessa
 • Ohjaa työelämän tiedustelut Yritysklinikkaan
 • Toimeksiannon rajaaminen yhdessä toimeksiantajan kanssa
 • Opiskelijoiden etsiminen projekteihin
 • Projektisuunnitelman hyväksyminen
 • Toimeksiantajan tapaaminen
 • Opiskelijoiden ohjaaminen projektin aikana
 • Loppuraportin/tulosten/oppimisprosessin arviointi
 • Osallistuminen tulosten esittämistilaisuuteen
 • Opintosuorituksen hyväksyminen
 • Yritysklinikka-toiminnan kehittäminen omassa opetuksessa

Koordinaattori – Hallinnoi

 • Yritysklinikka-toiminnan koordinoiminen Vaasan ammattikorkeakoulussa
 • Yhteydenpito työelämään, yrityksiin sekä muihin organisaatioihin
 • Toimeksiannoista informointi Vamkissa
 • Tarjous- ja sopimusasiat
 • Hoitaa laskutuksen
 • Kerää ja käsittelee palautetta
 • Yritysklinikan suunnittelu ja kehittäminen