Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Ansökning till utbildningsprogrammet i företagsekonomi kan inte göras på våren 2013.

Tradenom, YH-examen i företagsekonomi (210 sp)

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ger kunskaper och färdigheter som krävs inom såväl den privata som den offentliga sektorn i olika krävande ledar- och expertuppgifter. I utbildningsprogrammet betonas den studerandes möjligheter att välja moduler på det andra inhemska språket varvid regional tvåspråkighet tas i beaktande som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Den studerande kan även välja engelskspråkiga studieperioder.

En tradenom med examen i företagsekonomi

  • kan specialisera sig på internationell handel, marknadsföring, justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning
  • behärskar kommunikation, datateknik och matematiska ämnen samt har färdigheter för företagsverksamhet
  • är språkkunnig och flexibel
  • har förmågan att förnya sig och har företagaranda
  • har mångsidiga sysselsättningsmöjligheter enligt sitt inriktningsalternativ, man kan t.ex. arbeta med expert- och förmansuppgifter inom marknadsföring både på hemma marknaden och på den utländska marknaden, export och spedition, intern och extern redovisning eller med justitieförvaltning eller ekonomiförvaltning

Grundstudier och yrkesstudier
Studiefärdigheter, Företagsamhet, Affärskunnande, Forskning och metodik.

Inriktade yrkesstudier
Inriktade studier inom marknadsföring omfattar Marknadsföring till konsumenter, Information och planering, Marknadsföring i nätverk samt Retail markkinointi.
Inriktade studier inom internationell handel omfattar Internationell marknadsföring, Internationell business och Internationell företagsverksamhet.
Inriktade studier inom ekonomiförvaltning omfattar Specialfrågor inom redovisning och beskattning, Intern redovisning och Ekonomiförvaltningens specialområden.

Fritt valbara studier
Praktik
30 sp
Lärdomsprov
Nybörjarplatser
0

Mer information: Avdelningsföreståndare Maj-Lis Backman