Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää osaajille

Jukka Kentala on Vaasan kaupungin perusturvajohtaja. Hänen vastuualueenaan on noin 2000 työntekijän sosiaali- ja terveystoimi.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja VAMK ovat tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä jo vuosia. Kaupunki tarjoaa VAMKin opiskelijoille sosiaali- ja terveysalan työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Opiskelijat ovat myös tärkeä voimavara muun muassa kesän vuosilomasijaisuuksiin.

- Yhteistyö on sujunut hyvin, ja kumpikin osapuoli on hyötynyt siitä. Opiskelijoiden ammatilliset valmiudet ovat hyvät, kertoo kaupungin perusturvajohtaja Jukka Kentala.

Kentalan mukaan sosiaali- ja terveysalan työnsaantimahdollisuudet näyttävät erittäin myönteisiltä myös Vaasassa. Moni työharjoittelussa ollut tai sijaisuuksia tehnyt opiskelija on valmistuttuaan saanut työpaikan kaupungilta. Vastuullisia ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin erityisesti väestön ikääntymisen ja siihen liittyvän hoidon ja hoivan tarpeen lisääntymisen myötä.

Erityisesti ikäihmisten koti- ja laitoshoito tulee työllistämään alalle valmistuneita, mutta myös nuorisotyöhön, terveyskeskuksiin sekä sosiaalityön ja perhepalveluiden eri alueille tarvitaan osaavia tekijöitä. Suuri osa sosiaali- ja terveyssektorin tuottamista palveluista on asiakaspalvelua, joten työntekijöiltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, korkeatasoista ammattitaitoa ja -etiikkaa sekä vastuullisuutta.

- Arvostamme avointa, keskustelevaa asennetta sekä rohkeutta miettiä myös uusia ratkaisuja työn haasteisiin.
Työntekijän on osattava työskennellä asiakaslähtöisesti moniammatillisissa työyhteisöissä ja verkostoissa, Kentala painottaa.

Alan jatkuva kehittyminen ja haasteet vaativat itsensä ja työnsä kehittämistä.

- Alan ammattilaiset ovat voineet kehittää ammattitaitoaan VAMKissa järjestettävissä täydennys- ja jatkokoulutuksissa. Yhteistyötä on tehty myös alueellisissa hankkeissa ja kehittämistyössä, Kentala kertoo.

Takaisin