Nuorten koulutus päivätoteutuksena

”Yksi elämäni parhaimmista kokemuksista”

Jessica Nygårdin unelmien työ tarjoaa sopivasti haasteita ja monipuolisuutta: työssä pääsee kohtaamaan ihmisiä, edistämään heidän hyvinvointiaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Miksi VAMKiin? Olin kuullut paljon hyvää VAMKista. Tykkäsin ajatuksesta, että VAMK on juuri sopivan kokoinen koulu, jossa verkostoituminen olisi helppoa. Pidin myös tärkeänä sitä, että opettajat tuntevat henkilökohtaisesti opiskelijansa. Lisäksi olin kuullut VAMKin kansainvälisyydestä ja yhteistyöstä useiden eri eurooppalaisten koulujen kanssa.

Ensimmäinen koulupäiväsi VAMKissa? Tutorit auttoivat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ensimmäisen viikon aikana, kierrättivät meitä koulussa, kertoivat käytännön asioista ja auttoivat minkä tahansa ongelman kanssa. Tietysti sitä aluksi mietti, että löytyykö koulusta samanhenkisiä kavereita. Jännittäminen osoittautui turhaksi: koulusta löytyi juuri oikeat ihmiset. Sopeutuminen oli mielestäni tosi helppoa.

Missä olet ollut harjoittelussa? Opintoni alkavat olla loppusuoralla, joten olen suorittanut kaikki harjoitteluni. Ensimmäinen oli päiväkodissa ja toinen Englannissa nuorille suunnatussa organisaatiossa, joka tarjoaa opetusta valtavirran koulutuksesta pudonneille nuorille. Kolmannen harjoittelun suoritin vastaanottokeskuksessa ja viimeisen liikuntavirastossa liikunnanohjaajana.

Kokemuksesi harjoittelusta? Harjoittelu on mielestäni todella hieno tapa tutustua käytännön työhön ja peilata koulussa opittuja asioita. Koen, että meistä opiskelijoista tulee paljon parempia työntekijöitä, kun pääsemme mukaan oikeaan työelämään opiskelujen aikana. VAMKin opettajilla on hyvät yhteydet työpaikkoihin, ja koska he ovat tehneet paljon yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, on paikkoja helposti saatavilla. Johonkin harjoittelupaikkaan saattoi suhtautua aluksi aika skeptisesti, mutta harjoittelun alettua työ olikin mahtavaa. Harjoittelujen kautta olen saanut myös töitä.

Kävitkö vaihdossa? Olin Derbyssä, Englannissa vaihdossa vajaa puoli vuotta. Kokemus oli yksi elämäni parhaimmista. Suoritin paikallisessa yliopistossa muutaman kurssin, VAMKin opintoja etänä sekä samaan aikaan harjoittelun. Vaikka vaihto voidaankin nähdä ”opintoreissuna”, oli se vielä paljon enemmän. Opin valtavasti itsestäni, sain paljon uudenlaista itseluottamusta, kielitaitoni kehittyi hurjasti, pääsin matkustelemaan sekä näkemään ihan uudenlaisia paikkoja sekä sain uusia kavereita.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Ehdottomasti ulkomaanreissut: vaihto Englantiin sekä opintomatkat Viroon ja Espanjaan. Myös tutorina toimiminen on jäänyt vahvasti mieleen. Se on auttanut verkostoitumaan omassa koulussa, tuonut mukanaan paljon kavereita ja sellaisia kokemuksia, mikä on tehnyt koko opiskeluajasta mitä parhaimman!

Mitä mieltä opinnoista? Eri kurssit tukevat hyvin toisiaan, mikä helpottaa opiskelua todella paljon. Monipuoliset kurssien suoritustavat auttavat teorian ymmärtämisessä ja edistävät ryhmätyötaitoja, jotka ovat oleellisessa roolissa työelämässä. Koska opettajilla on hyvät yhteydet työelämään, opinnot ovat ajan tasalla ja vastaavat työelämän vaatimuksia. Kursseilla keskustellaan paljon sen hetkisistä uutisista ja painotetaan yleistä keskustelua ja mielipiteiden julkituomista. Näin opiskelijat saavat erilaisia näkökulmia asioihin ja oppivat tarkastelemaan asioita lintuperspektiivistä. Se auttaa niin työelämässä kuin elämässä yleensä.

Parasta Vaasassa? Vaasa on iso opiskelijakaupunki, jossa kaikki korkeakoulut sijoittuvat samalle alueelle. Opiskelijoita on paljon, muttei kuitenkaan liikaa, ja sitä kokee tietynlaista yhteisöllisyyttä kuulumalla tähän joukkoon. Vaasassa on helppo liikkua, sillä välimatkat ovat melko lyhyet. Puistoja on runsaasti ja ulkoilureittejä ja harrastusmahdollisuuksia on paljon.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Sosionomi saa laajan koulutuksen, mikä mahdollistaa työskentelemisen useiden eri ihmisryhmien kanssa. Työllisyysnäkymät ovat todella hyvät, sillä maailmassa tulee aina olemaan niitä, jotka tarvitsevat apua. Tällä hetkellä liikunnallinen ala tuntuu juuri itselle sopivalta. Aika lähellä unelmien työpaikkaa ollaan, kun siihen yhdistyy vielä käytännön työn lisäksi hallinnollinen puoli.

Takaisin