Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Utbildningsprogrammet för turism

Ansökning till utbildningsprogrammet turism kan inte göras på våren 2013.

Restonom (YH), YH-examen inom turism- och kosthållsbranschen (210 sp)

Utbildningsprogrammet för turism utbildar mångkunniga specialister som besitter både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. En väsentlig del av studierna utgörs av projekt och lärdomsprov som genomförs tillsammans med näringslivet. En del av studierna sker på finska vilket stärker studerandenas språkkunnighet och möjligheter i arbetslivet.

Proffs i turism och kosthållsbranschen

  • kan i sina studier specialisera sig på antingen restaurangservice eller turism
  • är öppen och språkkunnig, har service- och företagaranda
  • behärskar teori och praktik i sin bransch
  • arbetar med expert-, utvecklings- och förmansuppgifter inom turismorganisationer, olika typer av företag som erbjuder kost och logi samt inom företag i livsmedelsbranschen i Finland såväl som utomlands

Grundstudier och yrkesstudier
Studiefärdigheter, Turismverksamhetens grunder, Restaurangverksamhetens grunder, Grundande av företag.

Inriktade yrkesstudier

Intriktningsalternativet turism:
Produktion av turismupplevelser (Turismens värld, Turismprodukt, Utveckling av turismprodukter / upplevelser, Programtjänster, Finska inom turismbranschen, Engelska inom turismbranschen,
Lönsamhetsberäkning)

Ledning av turismföretag (Turismföretagande, Ledning av utvecklingsprojekt inom turismbranschen, Turismens sociologi och trender, Ledning av serviceföretag, Ansvarsfull företagsverksamhet, Rapportering och analys)

Undersöknings- och utvecklingskunskap (Marknadsundersökning, Grunderna i forskning, Projektövning , Språk och påverkan)

Intriktningsalternativet restaurangservice:
Produktion av restaurangupplevelser (Måltidskunskap, Servering och tillredning av specialrätter, Orderverksamhet, Produktutveckling och sensorisk analys, Finska inom turismbranschen, Engelska inom turismbranschen, Lönsamhetsberäkning)

Ledning av restaurangföretag (Kontroll av arbetskraftskostnader, Planering och ledning av restaurangservice, Ledning av serviceföretag, Ansvarsfull företagsverksamhet, Rapportering och analys)

Undersöknings- och utvecklingskunskap (Marknadsundersökning, Grunderna i forskning, Projektövning, Språk och påverkan)

Fritt valbara studier
Praktik 30 sp
Lärdomsprov
Nybörjarplatser
0

Mer information: Avdelningsföreståndare Peter Smeds