Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma ei ole enää tarjolla VAMKissa.

Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan AMK-tutkinto (210 op)

Matkailun koulutusohjelmasta valmistuu laaja-alaisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin teoreettiset tiedot kuin käytännön taidotkin. Opiskeluun kuuluvat olennaisena osana elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit ja opinnäytetyöt. Osa opinnoista suoritetaan ruotsin kielellä, mikä vahvistaa opiskelijoiden kielitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla, jossa kaksikielisyyttä arvostetaan.

Matkailu- ja ravitsemisalan osaaja

  • voi erikoistua opinnoissaan joko matkailuun tai ravintolapalveluihin
  • on avoin, kielitaitoinen, palvelu- ja yrittäjähenkinen, yhteistyökykyinen, hallitsee alansa teorian ja käytännön
  • toimii matkailualan organisaatioiden, majoitus- ja ravitsemisliikkeiden sekä elintarvikealan yritysten asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla

Perus- ja ammattiopinnot
Opiskeluvalmiudet, Matkailutoiminnan perusta, Ravintolapalvelutoiminnan perusta sekä Yrityksen perustaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot

Matkailun suuntautumisvaihtoehto:
Matkailuelämysten tuottaminen (Matkailun maailma, Matkailutuote, Matkailutuotteen kehitys ja elämyksellisyys, Ohjelmapalvelut, Matkailualan ruotsi, Matkailualan englanti, Kannattavuuslaskenta)

Matkailuyrityksen johtaminen (Matkailuyrittäjyys, Matkailun kehittämishankkeen hallinta, Matkailun sosiologia ja trendit, Palveluyrityksen johtaminen, Yritysten yhteiskuntavastuu, Raportointi ja analysointi)

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Markkinointitutkimus, Tutkimustyön perusteet, Hankeharjoitus, Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen)

Ravintolapalveluiden suuntautumisvaihtoehto:
Ravintolaelämysten tuottaminen (Ateriatuntemus, Erikoisruokien valmistus ja tarjoilu, Tilaustoiminta, Tuotekehittely ja aistinvarainen arviointi, Matkailualan ruotsi, Matkailualan englanti, Kannattavuuslaskenta)

Ravintolayrityksen johtaminen (Työvoimakustannusten hallinta, Ravintolapalvelujen johtaminen ja suunnittelu, Palveluyrityksen johtaminen, Yritysten yhteiskuntavastuu, Raportointi ja analysointi)

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Markkinointitutkimus, Tutkimustyön perusteet, Hankeharjoitus, Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen)

Vapaasti valittavat opinnot
Harjoittelu
30 op
Opinnäytetyö
Aloituspaikat 0

Lisätietoja: Matkailun osastonjohtaja Peter Smeds