Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Usein kysyttyä

Mikä lasketaan työkokemukseksi ja miten työkokemus lasketaan?

Vaasan ammattikorkeakoulun hakukohteissa ei saa työkokemuksesta pisteitä kevään 2018 hauissa.  

Ylempään AMK- tutkintoon hakevilla tulee olla 36kk työkokemusta AMK- tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmissä tutkinnoissa työkokemus vaikuttaa kuitenkin vain hakukelpoisuuteen, eikä siitä saa pisteitä valinnassa.

Millainen valintakoe on?

Tietoja valintakokeista:

Mitä jos kyseinen valintakoepäivä ei sovi?

Valintakoepäivää ei voi vaihtaa, koska esimerkiksi liiketalouden ja tekniikan aloilla valintakoepäivät ovat valtakunnallisia. 

Mitä teen, jos haluan muuttaa hakutietojani?

Hakutietoja, esim. hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan loppuun saakka. Muutoksia voi tehdä hakulomakkeelle Oma Opintopolku -palvelussa vahvasti kirjautuneena (esim. nettipankkitunnuksilla).

Mitä uutta kevään 2018 yhteishaussa?

Ks. valintaperusteet 2018.

Paljonko opiskelupaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille?

Vaasan AMK varaa kevään 2018 yhteishaussa  80 % aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille päivätoteutuksien osalta.  Monimuotokoulutuksissa aloituspaikoista varataan 50 % ensikertalaisille.

Ensin täytetään ensikertalaisten kiintiöt ja tämän jälkeen loput hakijat paremmuusjärjestyksessä. Kiintiöiden täyttö koskee myös varasijasijoittelua.

Täytyykö todistukset toimittaa hakijapalveluihin hakuaikana?

Opintopolun hakulomake ohjeistaa liitteiden toimittamisen osalta hakukohdekohtaisesti.

Valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes alkuperäiset todistukset ovat tarkastettu opintojen alkaessa. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja.

Voiko valintakokeen tehdä muualla kuin ensisijaisessa AMK:ssa?

Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen valintakoeryhmän ensisijaisessa AMK-hakukohteessa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

Voinko lykätä opintojeni aloitusta saatuani opiskelupaikan?

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolon lakisääteisen syyn todistavat dokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin ammattikorkeakoulun määräämässä aikataulussa.