Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Kevään yhteishaku 2018, Vaasan AMK

Kevään korkeakoulujen yhteishaku on 14.3.-28.3.2018. Hakemuksen voi täyttää hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi  Koulutukset alkavat syksyllä 2018. Alla tiedot koskien VAMKin vuoden 2018 koulutustarjontaa.

muok_banneri-suomi.jpg

AMK-haku  -  väylä Vaasan ammattikorkeakouluun

AMK-tutkintojen laajuus on 210-240 opintopistettä, ja opintojen kesto on koulutusten laajuudesta riippuen 3,5 - 4 vuotta. Monipuolinen ja tiivis yhteistyö työelämään tarjoaa AMK-opiskelijalle käytännönläheisen opintopolun. Vaasan seudulla onkin loistavat mahdollisuudet kaksikielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä harjoitteluun ja työskentelyyn. VAMKin opiskelijat voivat myös helposti hankkia työnantajien arvostamaa kansainvälistä  kokemusta tekemällä osan opinnoista tai työharjoittelusta ulkomailla. Työllisyys Vaasan seudulla on Suomen huippua, joten VAMKista valmistuvat työllistyvät hyvin.

Tarjoamme päiväopintojen (aik. nuorten koulutus) lisäksi myös monimuotokoulutusta sekä englanninkielisiä koulutuksia.

VAMKissa voit opiskella tekniikkaa, liiketaloutta, tietojenkäsittelyä sekä sosiaali- ja terveysalaa. Katso englanninkielinen esittelyvideomme.

Kevään 2018 yhteishaussa tarjolla olevat nuorten koulutukset eli päivätoteutukset

Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa yhteensä 10 päiväopintoina suoritettavaa koulutusta kevään yhteishaussa. VAMKissa voit opiskella insinööriksi, tradenomiksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi. Ajankohtainen koulutustarjonta löytyy Opintopolusta.

Tekniikka (insinööri, AMK)

 

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, jonka kansainväliset vientiyritykset tarvitsevat osaajia. Vaasan ammattikorkeakoulussa tekniikan opiskelijoita valmennetaan maailmanlaajuisten ja nopealla vauhdilla muuttuvien markkinoiden haasteisiin. VAMKilla on hyvät suhteet työelämään, ja ne mahdollistavat sen, että valtaosa opinnäytetöistä tehdään yrityksille. Vaasan seudun energiaklusterin ansiosta riittää myös työharjoittelupaikkoja, ja mikä tärkeintä, työpaikkoja valmistumisen jälkeen. Kevään yhteishaku sisältää seuraavat AMK-insinöörintutkintoihin johtavat koulutukset päivätoteutuksina:

Liiketalous (tradenomi, AMK)

Liiketalouden koulutusta on tarjolla kahdella kielellä, joten kansainvälinen ilmapiiri on taattu. Opiskelu on monipuolista: ratkotaan työelämän käytännön ongelmatilanteita tehtävien ja projektitöiden kautta, jolloin apuna ovat asiantuntevat opettajat. Käytäntöön pohjautuvat perus- ja ammattiopintomme, oman kiinnostuksen mukaan valittavat suuntaavat opinnot sekä puolen vuoden työharjoittelu valmentavat erinomaisesti työelämää varten. Kevään yhteishaku sisältää seuraavat tradenomikoulutukset:

www_opiskelu11.jpg

Liiketaloudessa valmennetaan kielitaitoisia tiimipelaajia kansainvälisen elinkeinoelämän asiantuntijatehtäviin.

Sosiaali- ja terveysala (sosionomi/sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, AMK)

Kaksikielinen ja monikulttuurinen Vaasan seutu tarjoaa opiskelijoillemme erinomaiset lähtökohdat omaksua sosiaali- ja terveysalalla tarvittavia valmiuksia. VAMKin yhteistyö alan eri toimijoiden kanssa on tiivistä ja painottuu erityisesti opiskelijoiden harjoitteluun. Tulevat sairaanhoitajat ovat harjoittelussa noin kolmasosan ja terveydenhoitajat lähes puolet opiskeluajastaan. Vastaavasti sosionomiopinnoista noin viidennes on harjoittelua. Työnsaantimahdollisuudet opiskelujen jälkeen näyttävät erittäin myönteisiltä koko Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla on tarjolla kevään yhteishaussa seuraavat VAMK-koulutukset:

AMK-haku hankalaa? Ohjeet kevään yhteishakuun

Kevään yhteishaussa voit hakea nuorten suomenkieliseen koulutukseen, joka johtaa amk-tutkintoon. Lisäksi AMK-haku -nettihakupalvelun www.opintopolku.fi kautta voi hakea myös monimuoto-opintoina suoritettaviin aikuiskoulutuksiin.

Kevään yhteishaku AMK-koulutuksiin alkaa 14.3.2018. Hakija voi kevään yhteishaussa yhdellä hakulomakkeella hakea kuuteen koulutukseen. Hakulomakkeeseen sinun tulee laittaa koulutusvaihtoehdot järjestykseen siten, että ensimmäisenä on se koulutuslinja ja koulu, mihin mieluiten haluat opiskelemaan. Muista, että hakutoivejärjestystä ei voi vaihtaa hakuajan päättymisen jälkeen!

1.    Täytä hakemus tarkasti. Muista laittaa hakukohteet siihen järjestykseen kuin haluat!
2.    Tulosta hakulomake talteen. Muista hakijanumerosi!

Tarkemmat ohjeet yhteishakuun täällä.

  

Opintopolun ohjevideo kevään yhteishaussa korkeakouluihin hakeville.