Nuorten koulutus päivätoteutuksena

"Yhteistyö VAMKin kanssa hedelmällistä"

Heikki Mustonen on ABB Oy:n Transformers-liiketoimintayksikön johtaja. ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka palveluksessa on 145 000 henkilöä noin 100 maassa, joista Suomessa noin 5500.

ABB tarjoaa VAMKin opiskelijoille vuosittain monia työharjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita. Vuonna 2014 Suomen ABB työllisti lähes 1000 kesäharjoittelijaa. ABB:n Heikki Mustonen pitää VAMKin kanssa tehtävää yhteistyötä hedelmällisenä.

- Meille tehdyt päättötyöt ovat liittyneet todellisten ongelmien ratkaisemiseen ja niistä on ollut suuri hyöty, kertoo Transformers-liiketoimintayksikön johtaja Heikki Mustonen.

Muun muassa hyvät liikenneyhteydet, toimiva logistiikka, alihankintaverkoston laajuus ja paikallinen koulutus ovat tärkeitä tekijöitä alueen yritysten toiminnalle. Mustonen arvostaakin VAMKin työelämän tarpeista lähtevää opetusta.

- Opiskelijat saavat hyvän teoriapohjan koulusta. Lisäksi opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot valmistavat heitä työelämään ja antavat näyttöä opiskelijan osaamisesta.

Globaalissa yrityksessä arvostetaan kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja kykyä toimia vieraiden kulttuurien parissa. Tärkeä rooli on myös loppuun asti suoritetulla tutkinnolla ja opintojen aikana hankitulla työkokemuksella.

- ABB:n työtehtävissä vaadittava osaaminen määrittyy tehtävän luonteen mukaan, mutta se on aina yhdistelmä teoriaa, käytäntöä ja yhteistyötä, korostaa Mustonen.

Takaisin