Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Tietotekniikan insinööri, AMK

Insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto, 240 op - 4 vuotta

hae-vamkiin.png

Tietotekniikka ulottuu laajasti niin työn kuin arjen osa-alueille, joten alan osaajia tarvitaan yhä enemmän. Vaikka yhteiskunta on voimakkaasti kansainvälistynyt, ovat tietotekniikan haasteet myös paikallisia ja pysyviä: niin myös Vaasan seudulla, jonka vahva energiateollisuuden keskittymä EnergyVaasa tarjoaa kiinnostavia työmahdollisuuksia tietotekniikan insinööreille.

VAMKin tietotekniikan opiskelijat opiskelevat osan opinnoistaan naapurikampuksella sijaitsevan Vaasan yliopiston tekniikan kandidaattiopiskelijoiden kanssa. Yhteistyö opetuksessa lisää valinnanvaraa: tulevat tietotekniikan insinöörit hyötyvät entistä kattavammasta opintotarjonnasta, jolloin tiedot ja taidot karttuvat sekä osaaminen monipuolistuu. Yhteisopintojen myötä VAMKin tekniikan opiskelijoilla on myös helpompi siirtyä joustavasti diplomi-insinöörin koulutusohjelmaan Vaasan yliopistoon.


Tietotekniikan lehtori Jani Ahvonen muistuttaa, että alan osaajille riittää töitä Vaasassa.

Tietotekniikka - tulevaisuuden teknologiaa jo tänään

VAMKin tietotekniikan opinnoissa erikoistut tuotekehitykseen ja tuotannon sovelluksiin. Tietotekniikan koulutuksemme yksi kiehtovista erityisalueista on jalkapallo- ja humanoidirobotiikka (NAO), joissa yhdistyy monen erikoisalan osaaminen: matematiikka, ohjelmointi, elektroniikka, tiedonsiirto ja mekaniikka. Käytännönläheinen ja haastava projekti antaa opiskelijalle valmiuksia siirtyä sujuvasti työelämään ja luomaan kontakteja Vaasan seudun yrityksiin ja ohjelmistotaloihin. 

Koska ala kehittyy nopeasti, tietotekniikan koulutuksessa painotetaan erityisesti valmiuksia sopeutua alan uudistuviin työtehtäviin. Opettajien vankka ammattitaito sekä tekniikan opetus- ja tutkimuskeskus Technobothnian nykyaikaiset, työelämässä käytettävät laitteistot varmistavat, että opiskelijat voivat perehtyä teknologioihin käytännössä ja ratkaista tulevaisuuden haasteita jo opiskeluaikana.

Tietotekniikan insinööri

 • on uudistumiskykyinen ja yritteliäs
 • omaa loogista päättelykykyä ja viestintätaitoja
 • työskentelee elektroniikka- ja tietotekniikka-alalla esimerkiksi suunnittelussa, tutkimuksessa, markkinoinnissa tai tuotannon- ja tuotekehityksen tehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä tai vientiyritysten kansainvälisissä tehtävissä

www_RiinaPussinen_vaaka.jpg

Tietotekniikan insinööriksi opiskeleva Riina tietää, että koodareita tarvitaan työmarkkinoilla: työllisyysnäkymät tietotekniikan alalla ovat hyvät.

Tietotekniikan opinnot VAMKissa

ICT-ala on monipuolinen, ja vaihtoehtoja osaavalle tietotekniikan insinöörille riittää. Tietotekniikan insinöörinä osaat kehittää ja luoda uusia tuotteita ja sovelluksia yrityselämän tarpeisiin. Vaasan ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutus tarjoaa runsaasti valinnanvaraa opiskella juuri sinua kiinnostavia asioita. VAMKin  tietotekniikan opinnoissa monipuolisina erityisalueina ovat esimerkiksi:

 • C-, Java- ja TCP/IP-sovellukset
 • Matkapuhelinjärjestelmät ja mobiilikehitys
 • Web-kehitys
 • Sulautetut järjestelmät

Painotamme opetuksessamme erityisesti energiatekniikan sulautettuja ratkaisuja, sillä energian tuotanto, jakelu ja säästö perustuvat usein tehokkaaseen tietotekniikan hyödyntämiseen.

Suuntaavissa opinnoissa painotamme kansainvälistymistä ja projektityöskentelyä. Koko tutkinto tai osa opinnoista on mahdollista suorittaa englannin kielellä.

Perus- ja ammattiopinnot
Tietotekniikka

 • Yleiset insinööritaidot
 • Kieliopinnot
 • Matematiikka
 • Fysiikka
 • Sähkötekniikka ja elektroniikka
 • ICT:n perusteet
 • Tietoliikennetekniikan perusteet
 • Ohjelmistotekniikan perusteet
 • Sulautettujen järjestelmien perusteet

Suuntaavat ammattiopinnot,
Tietotekniikka

 • Ohjelmistotekniikka: Modernien suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmien soveltaminen tietojärjestelmien kehityksessä.
 • Sulautetut järjestelmät: Elektroniikan tuotekehitys ja ohjelmointi. Laitteiden liittäminen tietoverkkoihin.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op (5 kk)
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 50

Lisätietoja opinnoista: Koulutuspäällikkö Juha Nieminen, tietotekniikka

Mitä kaikkea VAMKin NAO-robotti osaa?

hae-vamkiin.png