Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Utbildningsprogrammet för informationsbehandling

Ansökning till utbildningsprogrammet informationsbehandling kan inte göras på våren 2013.

Tradenom, YH-examen i företagsekonomi, 210 sp

Arbetslivet behöver IT- och businesskunniga personer. Utvecklingen av mobila tjänster och tillämpning av nya nätbaserade lösningar skapar ständigt nya utmaningar för företagen. Från utbildningsprogrammet för informationsbehandling utexamineras Du som ett IT-proffs. Du har en helhetsbild av datoriseringens betydelse för affärsverksamheten och känner till de tillämpningsmöjligheter som datatekniken erbjuder företag. Hos oss specialiserar sig studerande på digital produktion och webbtjänster. Stöd för inlärningen erbjuder ICT Project Forum, ett utbildningsprogram som ger studerandena möjlighet att i form av uppdrag från arbetslivet genomföra projektstudier i anslutning till yrkesinriktade studier. I Open IT Lab utvecklar studerandena lösningar baserade på öppen källkod i form av ett samarbete mellan lärare, studerande och arbetslivet. Open Source Center erbjuder projektstudier via uppdrag från ICT-branschen.

Ett ICT-proffs är

  • nyfikna, kunskapstörstiga, kreativa målmedvetna och tar självständigt initiativ
  • serviceinriktade

Ett ICT-proffs

  • planerar, förverkligar och använder datatekniska lösningar
  • känner till användningsmöjligheter för datateknik inom affärsverksamheten
  • behärskar branschens mjukvaror (program och databaser) och hårdvaror (teknik, utrustning och nätverk)

Ett ICT-proffs

  • arbetar med kundbetjäning, projektledning och administration, tekniska uppgifter, planering,
  • marknadsföring samt försäljning
  • forskar och utvecklar produkter
  • arbetar inom handel, industri, offentlig förvaltning eller ICT-företag

Yrkesmässiga kompetensområden
Yrkesmässig mognad, redskapsprogram, ICT-infrastrukturkunnande, informationssystemkunnande, kommunikativ och social kompetens och affärsverksamhetskunnande.

Allmänna arbetslivskompetenser
Inlärningskompetens, etisk kompetens, kommunikativ och social kompetens, kompetens inom utvecklingsverksamhet, kompetens inom organisationer och samhälle samt internationell kompetens.

Inriktade studier
Studerande genomför sina inriktade studier inom området digital produktion och webbtjänster:
Digital bildhantering och grafik, digital video, nätverk och infrastruktur, multimedia, serversystem och driftsadministration, serverapplikationer och webbtjänster.
Dessutom utför studerande en inriktad projektmodul.

Fritt valbara studier Enligt eget val väljer studerande breddande eller fördjupande studier.
Praktik Praktik inom IT-branschen (5 månader).
Lärdomsprov Genom lärdomsprovet ger studerande prov på sin yrkesskicklighet, självständigt arbete och problemlösningsförmåga.
Nybörjarplatser 0

Mer information: Avdelningföreståndare Kenneth Norrgård