Tietojenkäsittelyn alalta tradenomiksi

Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Tietojenkäsittelyn tradenomi

Yrityselämä tarvitsee tietojenkäsittelyn ammattilaisia, jotka osaavat ajatella kaupallisesti. Yrityksiin kaivataan alan osaajia ratkomaan myös uusia haasteita, joita ovat muun muassa:

 • mobiilipalvelut ja niiden kehittäminen
 • sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen
 • pilvipalveluiden ja digimedian nopea kasvu

VAMKista valmistuneella tietojenkäsittelyn tradenomilla on laaja näkemys tietohallinnosta sekä tietotekniikan soveltamisesta liiketoiminnassa. Opettajien vankka ammattitaito, innovatiiviset opetusmenetelmät ja hyvät verkostot alueen työelämään takaavat valmistuneille työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen.

IT_tradenomi_tietojenkasittely.jpg

IT-ala on palveluala, josta löytyy uramahdollisuuksia sekä miehille että naisille. Työ on usein projektiluonteista.

hae-vamkiin_2.png

Tietojenkäsittelyn tradenomi toteuttaa käyttäjän vision

Tietojenkäsittelyn opiskelu valmentaa palveluammattiin ja tarjoaa työelämässä lähes rajattomasti mahdollisuuksia. Olipa uraansa suunnittelevalla kiinnostuksen kohteena esimerkiksi ohjelmointi, www-sisällöntuotanto, digitaalinen tuotanto tai tietoliikenne, löytyy jokaiselle oma paikkansa. Tietojenkäsittelyn tradenomia kutsutaan puhekielessä myös IT-tradenomiksi tai ICT-tradenomiksi.

IT-tradenomi on

 • tiedonjanoinen, utelias ja luovasti ajatteleva
 • omatoiminen ja määrätietoinen
 • palvelualtis

IT-tradenomi hallitsee

 • tietoteknisten ratkaisujen suunnittelun, toteuttamisen ja käyttöönoton
 • tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnassa
 • alan pehmeän puolen (ohjelmistot ja tietokannat) ja kovan puolen (tekniikat, laitteet ja verkot)

IT-tradenomi työskentelee

 • asiakaspalvelussa, projektien johdossa ja hallinnassa, teknisissä tehtävissä, suunnittelussa, markkinoinnissa ja myynnissä, kouluttajana
 • tutkimuksessa ja tuotekehityksessä
 • ICT-palveluiden, kaupan, teollisuuden tai julkisen sektorin palveluksessa

www_henrika.jpg

Tietojenkäsittelyn tradenomiksi valmistunut Henrika työskentelee sovellusasiantuntijana vaasalaisessa ohjelmistotalossa, jossa suoritti myös työharjoittelun. Lue Henrikan tarina kokonaisuudessaan täällä.

hae-vamkiin_2.png