Työnhaku

Rekrypankki

Tarjolla olevia avoimia opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkoja ilmoitetaan Vaasan ammattikorkeakoulun Rekrypankissa.

Yritysten rekrytointisivuja

Avoimet työpaikat, työllistymis- ja työnvälityspalvelut

Yrityshakemistoja

Palkkaus- ja työsopimusasioita

 

Urasuunnittelu

Yrittäjyys

Itsearviointi

Kansainväliset palvelut: tietoja kansainvälisestä harjoittelusta, kohdemaista ja niissä työskentelystä

Työnhakuopas

 

Työelämäyhteistyö