Todistukset tutkintoon valmistuneelle

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksesta ilmenee tutkinnon suorittaneen nimi, henkilötunnus, suoritettu tutkinto ja tutkinnon laajuus, tutkintonimike, koulutusohjelma sekä tutkinnon suorituspäivämäärä. Tutkintotodistus annetaan koulutusohjelman kielellä ja sen allekirjoittavat rehtori ja yksikön johtaja.

Lokakuusta 2012 lähtien tutkintotodistuksen tiedot ovat varmennettavissa matkapuhelimella UpCode sovelluksella (maksuton lataus: www.upcode.mobi). Palvelu on maksuton lukuun ottamatta tiedonsiirtoja.

Tutkintotodistuksen liite

Tutkintotodistuksen liite annetaan koulutusohjelman kielellä sekä englanniksi (Transcript of Records). Liitteen allekirjoittaa osastonjohtaja. Tutkintotodistuksen liitteestä ilmenee tutkinnon suorittaneen nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehto, suoritetut opinnot, opintojen laajuus ja arvosanat sekä tiedot hyväksiluetuista opinnoista. Lisäksi tutkintotodistuksen liitteestä ilmenee kielilausekkeet, direktiivit, muut todistusmerkinnät sekä opinnäytetyön nimi.

Diploma Supplement

Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Englannin kielellä annettavassa liitteessä kuvataan todistuksen haltijan suorittaman tutkinnon luonnetta, laajuutta, tasoa, sisältöä ja asemaa kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi liitteessä annetaan tietoa suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta. Liite myönnetään automaattisesti ja maksutta kaikille korkeakouluista valmistuville opiskelijoille tutkintotodistuksen yhteydessä. Diploma Supplement on osa Europassi-kokonaisuutta.

Diploma Supplement liitteen allekirjoittaa rehtori.