Valmistuminen

Lukuvuonna 2018-2019 valmistusmispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä. Poikkeuksena ovat joulu-, touko- ja kesäkuu. Opiskelija hakee tutkintotodistusta kolme viikkoa ennen valmistumispäivää.

Valmistumispäivät syyslukukaudella 2018:

-          28.9. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 7.9.)

-          31.10. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 10.10.)

-          30.11. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 9.11.)

-          21.12. Valmistujaistilaisuus (tutkintoanomus palautettava viimeistään 30.11.)

 

Valmistumispäivät kevätlukukaudella 2019:

-          31.1. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 10.1.)

-          28.2. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 7.2.)

-          29.3. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 8.3.)

-          30.4. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 9.4.)

-          24.5. Valmistujaistilaisuus (tutkintoanomus palautettava viimeistään 3.5.)

-          18.6. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 28.5.)

 

Valmistuminen ei ole mahdollista heinäkuussa eikä elokuussa.

 

Tutkintotodistuksen hakeminen

Valmistuva opiskelija hakee tutkintotodistusta vasta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on merkitty opintorekisteriin. Opiskelija vastaa ensiksi Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP) ja täyttää sen jälkeen tutkintotodistusanomuksen. Kyselyyn vastaamisen jälkeen opiskelija ohjautuu sivuille, josta pääsee anomukselle.

Tutkintotodistusanomus käsitellään koulutusosastossa ja anomuksen hyväksymisen jälkeen opintotoimisto kirjoittaa tutkintotodistuksen ja sen liitteet. Opiskelija saa sähköpostitse tiedon, milloin todistus on valmis. Todistus toimitetaan kuukauden sisällä anomuksen palautuksesta, aikaisintaan valmistumispäivänä.

Touko- ja joulukuussa valmistuvalta opiskelijalta saa anomuksen palautushetkellä puuttua Winhasta opinnäytetyö ja/tai harjoittelu. Toukokuussa valmistuvan puuttuvat arvioinnit tulee olla rekisteröitynä Winhassa viimeistään 13.5. Ne, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa valmistujaistilaisuuteen, saavat todistuksensa tilaisuudessa. Muiden todistukset ovat noudettavissa opintotoimistosta tai postitettavissa seuraavana arkipäivänä.

Valmistuva opiskelija palauttaa ammattikorkeakoulun omaisuuden ao. kohteisiin.

Valmistuvan opiskelijan käyttäjätunnus tietojärjestelmiin on voimassa seitsemän päivää valmistumisen jälkeen. Käyttäjälle lähetetään sähköpostitse ilmoitus tunnuksen poistamisesta heti valmistumisen yhteydessä.

 

Valviran laillistamishakemukset

Terveysalan valmistuvat opiskelijat (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja), toimittavat opintotoimistoon Valviraan (Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto) menevän laillistamishakemuksen terveydenhuollon ammattihenkilöksi viimeistään kolme viikkoa ennen valmistumispäivää. Terveydenhoitajat täyttävät kaksi hakemusta, toisen tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja AMK ja toisen terveydenhoitaja AMK. Lomakkeessa mainittuja liitteitä ei tarvita, sillä opintotoimisto vahvistaa tutkintotiedot Valviralle. Tutkintotiedot voidaan lähettää Valviraan aikaisintaan valmistumispäivänä. Valvira lähettää todistuksen sekä rekisteröintiä koskevan laskun rekisteröidylle itselleen.

Sosionomeiksi valmistuvat hakevat laillistamista henkilökohtaisesti valmistumisen jälkeen. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti tai paperihakemuksena. Ohjeet hakemukseen löytyvät täältä http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/sosionomin-ja-geronomin-hakemusohjeet.

 

Tiedot valmistumisesta siirtyvät automaattisesti KELAan.

 

Valmistumistilaisuudet

Valmistumistilaisuudet järjestetään joulukuussa ja toukokuussa. Valmistumistilaisuuksiin voi osallistua kolme vierasta.