Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeuden palauttaminen koskee opiskelijaa, joka ei ole ilmoittautunut kuluvana kautena Vaasan ammattikorkeakouluun L 932/2014 29 §:ssä säädetyllä tavalla, tai opiskelijaa, jonka ilmoittautumisen laiminlyönnistä on jo kulunut aikaa, mutta opiskeluoikeusaikaa on vielä jäljellä.

Myös opiskelija, jonka opinnot ovat jääneet kesken vaiheessa, jossa tutkintoon vaadittavia opintoja on suorittamatta vähäinen määrä, voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista opintojen loppuun saattamiseksi. Puuttuvien opintojen määrä katsotaan vähäiseksi, mikäli opintoja puuttuu enintään n. 30 opintopistettä.

Molemmissa tapauksissa tarvitaan suunnitelma puuttuvien opintojen loppuun saattamiseksi.

Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014) mukaan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euroa. Käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Kuitti suorituksesta liitetään lisäaikahakemukseen.

Opiskeluoikeuden palauttamista koskeva hakemuslomake löytyy osoitteesta: http://www.puv.fi/study/lomakkeet/