Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Kaikkien opiskelijoiden tulee ilmoittautua kerran lukuvuodessa joko läsnä- tai poissaoleviksi opiskelijoiksi. Opintojaan jatkavat ilmoittautuvat ennen syyslukukauden alkamista. Ilmoittautuminen koskee aina koko lukuvuotta. Ne, jotka eivät ole ilmoittautuneet, menettävät opiskeluoikeutensa.  Opinto-oikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Lukuvuoden 2019 – 2020 ilmoittautumisaika on 15.4. – 2.9.2019.

  • Opintojaan jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat WinhaWille-liittymän https://secure.puv.fi/wille kautta.
  • Tutkinnon ohjeellisen suoritusajan ylittäneet opiskelijat ilmoittautuvat tarvittaessa opintotoimistossa.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee päivittää omat yhteystietonsa ja sähköpostiosoitteensa WinhaWillen kohdassa "Osoitteenmuutos".

Poissaolo-oikeus

Poissaolo-oikeutta koskevat säännöt määräytyvät sen mukaan milloin olet vastaanottanut opiskelupaikan Vaasan ammattikorkeakoulusta. Jos olet ottanut paikan vastaan ennen 1.8.2015 alkaneesta koulutuksesta, voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä korkeintaan kahdeksi lukuvuodeksi (neljäksi lukukaudeksi) opintojen aikana. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan.

Jos olet hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen voit ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) ajaksi. Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolo on mahdollista vain asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan, sairauden tai vamman vuoksi. Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa se kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Opiskeluoikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Poissaoloaikana ei voi harjoittaa opintoja, ei saada merkintöjä opintorekisteriin eikä saada opintotukea.

Poissaolo / Läsnäoloilmoituksen muuttaminen

Poissa-/läsnäoloilmoittautumista voi muuttaa vain ilmoittautumisaikana tai lukukauden vaihtuessa.