Hammashuollon palvelut

Hammashuollon palvelut.

Opiskelijalle järjestetään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Opiskelija itse varaa ajan suun terveystarkastukseen. Kaikki Vaasassa opiskelevat opiskelijat voivat varata ajan suun terveystarkastukseen. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden tulee todistaa opiskeluoikeutensa Vaasan alueella olevaan oppilaitokseen voimassa olevalla opiskelijakortilla. Suun terveystarkastuksesta ja hoitotoimenpiteistä peritään asetuksen mukaiset maksut siitä päivästä lähtien kun opiskelija täyttää 18 vuotta.