Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon toiminta loppuu 18.12.2020. 

 

1.1.2021 alkaen YTHS:n palveluja voivat käyttää kaikki yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä oleviksi.

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS 2021)

 

 

Opiskeluterveydenhuolto toimii opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden edistämiseksi sekä opiskeluedellytysten parantamiseksi. Yksittäisen opiskelijan lisäksi kohteena ovat ryhmät sekä opiskeluyhteisöt ja -ympäristöt.

Opiskeluterveydenhuolto välittää terveystietoa sekä toimii asiantuntijana opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia:

 1. edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 2. edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
 3. järjestämällä terveyden- ja sairaahoitopalveluja opiskelijoille

Lisäksi opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on omalta osaltaan koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen.

Opiskelukykymalli

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja kaikki tutkinto-opiskelijat.

 • opiskelijan terveystapaamiset ja terveysneuvonta.
 • terveyden- ja sairaanhoito, lievien tapaturmien hoito
 • matkailuneuvonta
 • seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta
 • päihde- ja mielenterveysasiat
 • ravitsemus- ja liikuntaneuvonta
 • koulujen terveydellisten olojen valvonta
 • hammashoito (erillisen asetuksen mukaan)

 

Terveyden edistäminen niin yksilö- kuin yhteisötasolla on hoito- ja neuvontatyön lisäksi opiskeluterveydenhuollon tärkein tehtävä. Tavoitteena on ohjata opiskelijoita terveisiin elämäntapoihin ja kannustaa heitä pitämään huolta itsestään. Opiskeluterveydenhuolto haluaa vaikuttaa suoraan myös opiskelijoiden toimintaympäristöihin.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuolto:

Yksilöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.