Opiskeluterveydenhuolto

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO PALVELEE KESÄLLÄ 2019 SEURAAVASTI : 

     27.5 - 7.6  vastaanotto normaalisti

     10.6 - 28.6  vastaanotto ajanvarauksella   Huom !12.6  suljettu

     1.7  -2.8   suljettu

     5.8 - 16.8  vastaanotto  ajanvarauksella

      19.8 ->  vastaanotto normaalisti

     

   

Opiskeluterveydenhuolto toimii opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden edistämiseksi sekä opiskeluedellytysten parantamiseksi. Yksittäisen opiskelijan lisäksi kohteena ovat ryhmät sekä opiskeluyhteisöt ja -ympäristöt.

Opiskeluterveydenhuolto välittää terveystietoa sekä toimii asiantuntijana opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia:

 1. edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 2. edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
 3. järjestämällä terveyden- ja sairaahoitopalveluja opiskelijoille

Lisäksi opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on omalta osaltaan koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen.

Opiskelukykymalli

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja kaikki tutkinto-opiskelijat.

 • opiskelijan terveystapaamiset ja terveysneuvonta.
 • terveyden- ja sairaanhoito, lievien tapaturmien hoito
 • matkailuneuvonta
 • seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta
 • päihde- ja mielenterveysasiat
 • ravitsemus- ja liikuntaneuvonta
 • koulujen terveydellisten olojen valvonta
 • hammashoito (erillisen asetuksen mukaan)

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo opiskeluterveydenhuoltoa.

http://stm.fi/opiskeluterveydenhuolto

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto 

Terveyden edistäminen niin yksilö- kuin yhteisötasolla on hoito- ja neuvontatyön lisäksi opiskeluterveydenhuollon tärkein tehtävä. Tavoitteena on ohjata opiskelijoita terveisiin elämäntapoihin ja kannustaa heitä pitämään huolta itsestään. Opiskeluterveydenhuolto haluaa vaikuttaa suoraan myös opiskelijoiden toimintaympäristöihin.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuolto:

Yksilöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.