Opiskelijatoiminta

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - VAMOK

Vaasan ammattikorkeakoulussa toimii lakisääteinen opiskelijakunta, jonka tehtävistä vastaa Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, noin 1750 opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio.

Opiskelijakunnan tehtävänä on:

  • Valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin työryhmiin
  • Toimia jäsentensä ja sidosryhmiensä yhdyssiteenä
  • Edistää jäsenistönsä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun liittyviä pyrkimyksiä
  • Toimia jäsenistönsä etujärjestönä, edistää ja valvoa heidän yhteisiä, opiskeluun liittyviä etuja, erityisesti opintososiaalisissa ja koulutuksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä
  • Tukea jäsenistönsä toiminnallisia tarpeita ja järjestää vapaa-ajan toimintaa
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden liikuntapalvelujen hoitaminen

Lisätietoja opiskelijakunnasta Vamokin omilta www-sivuilta www.vamok.fi.