Opintotuki

Opintotukeen oikeutus

Ammattikorkeakouluopinnot oikeuttavat opintotukeen. Opintotukea voi saada korkeakou-lussa tutkinnon, tieteellisen jatkotutkinnon tai erillisen täydennyskoulutusohjelman suorittamiseen. Yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamiseen opintotukea voidaan myöntää korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jos lisäopinnot tähtäävät ammatilliseen tai virkakelpoisuutteen. (Opintotukilaki 4 §)

  • ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä päivä-, ilta- tai monimuoto-opiskelu
  • tutkintoon kuuluva opiskelu ulkomailla
  • tutkintoon kuuluva työharjoittelu
  • jatko- ja täydennyskoulutus: opintokokonaisuudet

Opintopisteet ja opintotuki

Opintojen katsotaan edistyvän siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon vahvistetussa tukiajassa, kun opintopisteitä on 5,5 tukikuukautta kohden. Opintotuki kuitenkin voidaan myöntää tai maksamista jatkaa, kun opiskelija suorittaa vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Jos nostat tukea lukuvuosittaisen tukiajan puitteissa 1.9. - 31.5., pitäisi opintopisteitä kertyä yhteensä minimissään 45.

1.8.2014 LÄHTIEN ON SUORITETTAVA VÄHINTÄÄN 20 op LUKUVUODESSA, VAIKKA NOSTAISIT TUEN VAIN YHDELTÄ KUUKAUDELTA. UUSI LAKIMUUTOS KOSKEE KAIKKIA OPISKELIJOITA!!!

Jotta voi nostaa kesäajalla (1.6. - 31.8) opintotukea, myös kesäopintojen/harjoittelun opintojen täytyy olla riittävästi eteneviä suhteessa tukikuukausiin. Katso kohta "kesäopinto-tuki".

 

Voit tarkistaa anomuksesi käsittelyvaihetta, tukikuukausimäärää ja vuosityötulomallin laskentaa Sampo-pankin, Aktian, Nordean ja Säästöpankin pankkiavaimilla www.kela.fi "sähköinen asiointi".