Hyvinvointiohjelma

Hyvinvointiohjelman tavoitteena on turvata ja aktiivisesti kehittää keinoja ja toimenpiteitä, joilla teemme ammattikorkeakoulustamme meille kaikille turvallisen ja hyvinvointiamme tulevan opiskelu- ja työympäristön. Hyvinvointiamme uhkaaviin tekijöihin puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat osa ammattikorkeakoulumme kokonaistoimintaa. Tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvointia uhkaavien ongelmien ja kriisitilanteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen.

Tavoitteena on myös pyrkiä estämään opiskelijoiden syrjäytyminen koulutuksesta ja tukea heidän mahdollisuuksiaan saattaa opintonsa päätökseen. Esimerkiksi päihteiden ja huumeiden käyttö sekä mielenterveysongelmat hoitamattomana tulee nähdä myös työturvallisuuden riskitekijänä. Ammattikorkeakoulussa opiskelu ja opiskeluun liittyvä työssä oppiminen edellyttävät näiden uhkaavien tekijöiden minimoimista ja ennaltaehkäisyä.

Hyvinvointiohjelman liitteenä on tiivis varhaisen puuttumisen toimintamalli, johon on koottu ohjeet avuksi ja tueksi hyvinvointia uhkaavien tilanteiden hoitamiseen sekä ennalta ehkäisyyn.

Opiskelijoiden hyvinvointiohjelma